Dear pupils, learning English is not easy but it's very interesting. Children learn English all over the world. I think our site will help you to  improve your knowledge and to practice your English. I wish you a successful school year!

Mrs Stefanova

Скъпи ученици, ученето на английски език не е лесно, но е много интересно. Английски език учат децата от цял свят. Мисля , че нашият сайт ще ви помогне да подобрите своите знания и да упражните вашия английски език. Желая ви успешна учебна година!

Г-жа Стефанова