легенди

Нашите приятели от град Пиза в Италия ни разказаха интересна легенда. Тя е за Сан Галгано. Според нея мечът в камъка от легендата за крал Артур съществува. Но не е в Авалон, а в Италия. Можете да го посетите в параклиса Montesiepi, близо до абатството Сан Галгано, в Тоскана.

San Galgano.pdf (6532393)
Галгано Гуидоти бил смел рицар през младежките си години. През 1180 г. взел решение да последва думите на Исус и да се оттегли като отшелник в близост до родния си град. Тогава забил меча си в една скала, за да го използва като кръст за молитвите си. Като по чудо мечът пронизал скалата и останал дълбоко забит в нея и до днес. Година по-късно Галгано умира, а през 1185 г. папа Луциус III го обявява за светец. Галгано се отказал от разкоша и безгрижния живот след като архангел Гавраил му се явил няколко пъти.
Според легендата след смъртта на Галгано е имало безброй опити да бъде откраднат меча. В параклиса са изложени даже мумифицираните ръце на крадец, който се опитал да извади меча. След това обаче бил разкъсан от диви вълци. Днес мечът се намира под похлупак, не толкова заради опитите да бъде изваден, колкото за да бъде предпазен от атмосферно влияние. Последните изследвания потвърждават автентичността на меча и ръцете - металът и стилът, всичко съответства на края на 11 век - началото на 12 век.