Welcome, Teddy bear!

21.11.2013 20:35

Тази учебна година нашето мече ще бъде гост на учениците от град Пиза в Италия. Ивана от 4а клас и Жулиана от 2г клас го подготвиха, като му ушиха нова шапка и елече в цветовете на българското знаме. С голям ентусиазъм всички ученици подготвят писмата си и рисунки за италианските приятели. Особено активни са учениците от 2а, 3а, 3б, 3г класове. Учениците от 4 клас от клуб "Виртуални приятели" също написаха своите писма и направиха видеоклипове. Очакваме с нетърпение да посрещнем мечето от Италия!