Лингвистично кенгуру - Успех на нашите участници!

10.03.2011 12:16
На 13 март 2011г. в 11:00 ч. предстои провеждането на четвъртото издание на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”. Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски и е за следните възрастови групи: 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас; 11-12 клас.
За нашия град състезанието ще бъде в СОУ "Сава Доброплодни".

Продължителността на състезанието е 75 минути.

 

Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

 

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква езикови и граматически знания съответно по английски, френски, немски, испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия, Испания или Русия.

 

 Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците относно съответната държава и език, за развиване на тяхното логическо мислене, като в същото време мотивира бъдещите занимания за задълбочаване на лингвистичните и литературно-исторически познания.