eTwinning - Общност на европейските училища

04.11.2010 20:25

Нашият първи проект чрез учебния интернет сайт www.etwinning.net ще бъде на тема "Welcome to my country!". Партньор в проекта ни са учениците от 4 клас от град Пиза,  Италия. Първата ни съвместна дейност е да се запознаем чрез кратки писма. Всеки ученик, който желае да участва в проекта трябва да напише кратък текст за себе си на английски език. Може да сложи и своя интересна снимка или рисунка. Изпратете ми вашите писма на моя email или ми ги представете на хартия. Ще помогна на всеки, който има желание.