ЕЗИЦИ

Дата: 10.06.2015 | Вложил: ДИЛЕК

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЕЗИЦИ ЗАЩОТО НАВСЯКЪДЕ В СВЕТА СЕ СРЕЩАМЕ С НАЙ-РАЗЛИЧНИ ЧУЖДЕНЦИ И ЗА ДА СЕ РАЗБИРАМЕ ДОБРЕ С ТЯХ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЕЗИЦИ.
И ЗАТОВА ТРЯБВА ДА УЧИМ.

Да се вложи нов материал