Зашто трябва да знаем езки?

Дата: 01.08.2015 | Вложил: Дилек

Трябва да знаем език защото се използва навсякъде в света.

Благодарим ви за разбирането.


I lovе English.

Да се вложи нов материал